Zasady bezpiecznego korzystania ze sztaplarek

Podnośnikowe wózki jezdniowe, nazywane potocznie wózkami widłowymi lub po prostu sztaplarkami, to pojazdy chętnie wykorzystywane w magazynach, halach produkcyjnych, sklepach wielkopowierzchniowych czy na otwartych placach budowy. Urządzenia te służą do magazynowania i transportu bliskiego towarów. Prowadzenie wózków widłowych wymaga nie tylko uzyskania stosownych uprawnień, ale także umiejętności i wiedzy na temat prawidłowego użytkowania tych pojazdów. W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze zasady bezpiecznego korzystania ze sztaplarek. Zapraszamy do lektury.

Jakie uprawnienia musi mieć operator wózka widłowego?

Każda osoba zainteresowana pracą jako operator wózka widłowego musi zdobyć stosowne uprawnienia do prowadzenia pojazdów tego typu. Do obsługi sztaplarek uprawniona jest osoba która:

  • ukończyła 18. rok życia,
  • odbyła kurs na operatora wózków widłowych i zdała państwowy egzamin,
  • dysponuje zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania pracy z użyciem wózków widłowych,
  • posiada zgodę pracodawcy na prowadzenie wózków widłowych na terenie jego zakładu,
  • przeszła kurs wymiany butli gazowej (tylko w przypadku obsługi wózków napędzanych LPG).

O czym należy pamiętać przed rozpoczęciem jazdy wózkiem widłowym?

Zasady bezpiecznego korzystania z wózków widłowych obejmują szereg czynności, o których należy pamiętać przed uruchomieniem silnika. Operator musi przygotować pojazd do poruszania się po magazynie i obsługi ładunków. Przed rozpoczęciem pracy osoba uprawniona do obsługi sztaplarki powinna sprawdzić aktualny stan techniczny pojazdu (ewentualne uszkodzenia mechaniczne, poziom płynów i ich ewentualne wycieki, ilość paliwa lub stan naładowania akumulatora, działanie pedału gazu/hamulca/sprzęgła, działanie dźwigni zmiany biegów, poprawność działania oświetlenia, kierunkowskazów i sygnału dźwiękowego, ustawienie fotela kierowcy, stan pasów bezpieczeństwa).

Istotne jest także prawidłowe przygotowanie się do jazdy. Każdy operator wózka widłowego zobowiązany jest do noszenia przygotowanej przez pracodawcę odzieży ochronnej. Najczęściej składa się na nią kask, specjalne obuwie oraz kamizelka odblaskowa. Po zajęciu miejsca na fotelu kierowcy operator powinien zapiąć pas bezpieczeństwa. Zapięcie pasa chroni przed ewentualnymi uszkodzeniami ciała mogącymi powstać podczas wypadku z udziałem sztaplarki. Wszystkie te czynności mogą z pozoru wydawać się błahe i niepotrzebne, jednak mają bezpośredni wpływ zarówno na bezpieczeństwo jazdy, jak i komfort pracy operatora.

Jak bezpiecznie poruszać się sztaplarkami?

Podstawę prawidłowej obsługi i bezpiecznego poruszania się zarówno nowymi, jak i używanymi wózkami widłowymi stanowi wiedza oraz doświadczenie operatora. W trakcie pracy przy magazynowaniu i transporcie bliskim towarów trzeba pamiętać o nieprzekraczaniu maksymalnej ładowności pojazdu oraz wykorzystywaniu go zgodnie z zaleceniami producenta. Stanowczo zabronione jest przewożenie ludzi na widłach czy innych elementach karetki. Niedopuszczalne jest również poruszanie się wózkiem z uniesionymi widłami. Widły zawsze powinny znajdować się w pozycji transportowej, czyli 10-20 cm nad ziemią. Podczas jazdy z ładunkiem, należy zadbać o to, by środek ciężkości przewożonego towaru znajdował się na środku palety.

Prędkość poruszania się wózkiem powinna być dostosowana do aktualnych warunków na terenie zakładu. W zamkniętych halach produkcyjnych i magazynach nie wolno przekraczać maksymalnej dopuszczalnej prędkości, która wynosi 6 km/h. Nieco szybciej można poruszać się po terenach poza zakładem. Tam maksymalna dopuszczalna prędkość to 12 km/h. Sztaplarki poruszające się po prostych odcinkach drogi zewnętrznej mogą osiągnąć maksymalną dopuszczalną prędkość 18 km/h. Bez względu na obowiązujące ograniczenia zawsze najważniejszy jest zdrowy rozsądek i chłodna głowa operatora. To od niego w największym stopniu zależy bezpieczeństwo korzystania ze sztaplarek.

© 2021 IPZ - Inicjatywa Północno - Zachodnia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin