Udźwig wózka widłowego. Od czego zależy?

Udźwig wózka widłowego (dotyczy przede wszystkim wózków podnośnikowych) oznacza dopuszczalną maksymalną masę ładunku, jaka może być podniesiona przy użyciu danego pojazdu. W kwestii udźwigu wyróżniamy kilka pojęć, w tym przede wszystkim udźwig nominalny i zredukowany. Spróbujemy wyjaśnić te zagadnienia w tym artykule.

Udźwig – najważniejsze terminy

Jak już zostało wspomniane, wyróżniamy kilka terminów, które dotyczą kwestii udźwigu.

  • Udźwig – jest to wielkość, która dotyczy wózków podnośnikowych i oznacza maksymalną masę ładunku, jaki można bezpiecznie podnieść przy pomocy pojazdu;
  • Udźwig nominalny – jest to największa dopuszczalna masa ładunku (wyrażana w kg lub t), jaką wózek jest w stanie podnieść na wysokość do 3300 mm z zachowaniem odpowiedniej odległości środka ciężkości od czoła wideł, w normalnych warunkach pracy określonych przez producenta osprzętu;
  • Udźwig zredukowany – jest to maksymalne obciążenie, jakie może podnieść wózek. Udźwig zredukowany zależy od wysokości podnoszenia, środka ciężkości oraz zastosowanego osprzętu.

Równie istotna jest siła uciągu. Wielkość ta dotyczy wózków ciągnikowych i określa maksymalną masę ładunku, jaki można bezpiecznie ciągnąć przy użyciu pojazdu.
Warto przy tym dodać, że wartości nominalne to takie wartości, co do których urządzenie zostało zaprojektowane i zbudowane. Ich przekroczenie może grozić uszkodzeniem wózka.

Wartości wpływające na udźwig wózka widłowego

Wózki widłowe obowiązkowo wyposażone są w specjalną naklejkę z tabelą, z której operator może odczytać diagram udźwigu wózka widłowego. To właśnie z diagramów można poznać wartości, które wpływają na udźwig. Zaliczamy do nich:

  • wysokość, na jaką maksymalnie można podnieść ładunek
  • maksymalną dopuszczalną wagę, jaką może mieć ładunek
  • wymaganą odległość środka ciężkości ładunku, który ma być transportowany, od czoła wideł

Należy przy tym pamiętać, że każdy model wózka może charakteryzować się innym maksymalnym udźwigiem, a także maksymalną wysokością podnoszenia. Nieprzestrzeganie zalecanych wartości może grozić poważnym uszkodzeniem wózka.

© 2021 IPZ - Inicjatywa Północno - Zachodnia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Scroll Up