Udźwig wózka widłowego. Od czego zależy?

Udźwig wózka widłowego. Od czego zależy?

Udźwig wózka widłowego (dotyczy przede wszystkim wózków podnośnikowych) oznacza dopuszczalną maksymalną masę ładunku, jaka może być podniesiona przy użyciu danego pojazdu. W kwestii udźwigu wyróżniamy kilka pojęć, w tym przede wszystkim udźwig nominalny i zredukowany. Spróbujemy wyjaśnić te zagadnienia w tym artykule.

Udźwig – najważniejsze terminy

Jak już zostało wspomniane, wyróżniamy kilka terminów, które dotyczą kwestii udźwigu.

  • Udźwig – jest to wielkość, która dotyczy wózków podnośnikowych i oznacza maksymalną masę ładunku, jaki można bezpiecznie podnieść przy pomocy pojazdu;
  • Udźwig nominalny – jest to największa dopuszczalna masa ładunku (wyrażana w kg lub t), jaką wózek jest w stanie podnieść na wysokość do 3300 mm z zachowaniem odpowiedniej odległości środka ciężkości od czoła wideł, w normalnych warunkach pracy określonych przez producenta osprzętu;
  • Udźwig zredukowany – jest to maksymalne obciążenie, jakie może podnieść wózek. Udźwig zredukowany zależy od wysokości podnoszenia, środka ciężkości oraz zastosowanego osprzętu.

Równie istotna jest siła uciągu. Wielkość ta dotyczy wózków ciągnikowych i określa maksymalną masę ładunku, jaki można bezpiecznie ciągnąć przy użyciu pojazdu.
Warto przy tym dodać, że wartości nominalne to takie wartości, co do których urządzenie zostało zaprojektowane i zbudowane. Ich przekroczenie może grozić uszkodzeniem wózka.

Wartości wpływające na udźwig wózka widłowego

Wózki widłowe obowiązkowo wyposażone są w specjalną naklejkę z tabelą, z której operator może odczytać diagram udźwigu wózka widłowego. To właśnie z diagramów można poznać wartości, które wpływają na udźwig. Zaliczamy do nich:

  • wysokość, na jaką maksymalnie można podnieść ładunek
  • maksymalną dopuszczalną wagę, jaką może mieć ładunek
  • wymaganą odległość środka ciężkości ładunku, który ma być transportowany, od czoła wideł

Należy przy tym pamiętać, że każdy model wózka może charakteryzować się innym maksymalnym udźwigiem, a także maksymalną wysokością podnoszenia. Nieprzestrzeganie zalecanych wartości może grozić poważnym uszkodzeniem wózka.

© 2021 IPZ - Inicjatywa Północno - Zachodnia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin