Rodzaje wózków widłowych

Rodzaje wózków widłowych

Wózki widłowe to urządzenia najczęściej wykorzystywane w transporcie bliskim. Służą one do przenoszenia bardzo ciężkich ładunków. Wykorzystywane są w halach produkcyjnych lub magazynach, gdzie służą do przeładunków i rozładunków oraz rozmieszczania palet pełnych towarów. Większość wózków składa się z takich samych elementów konstrukcyjnych. Należą do nich: stalowa rama, koła, które w niektórych przypadkach wyposażone są w gąsienice, silnik wysokoprężny lub niskoprężny, przeciwwaga nadająca stabilność, maszt, widły, metalowa klatka zabezpieczająca operatora, kabina kierowcy, dźwignia sterowania, kierownica, pedały i klakson.

Napęd wózka

Wózki widłowe podzielić można na wiele rodzajów – w zależności od tego, jakie zastosujemy kryterium. W przypadku podziału ze względu na kryterium napędu na rynku znajdują się trzy różne typy. Należą do nich wózki spalinowe, gazowe i elektryczne. W wózkach spalinowych jako paliwo stosuje się olej napędowy lub gaz. Ze względu na emisję spalin takie wózki znajdują zastosowanie przede wszystkim w transporcie zewnętrznym. Wózki gazowe posiadają butlę LPG, z zakresu wymiany której operator wózka musi przejść szkolenie. Podobnie jak w przypadku wózków spalinowych pewną przeszkodą w wykorzystywaniu ich w pomieszczeniach zamkniętych jest ilość spalin, dlatego zwykle prace wykonuje się na zewnątrz. Jeżeli istnieje konieczność pracy wewnątrz pomieszczenia, trzeba zamontować odpowiedni filtr ograniczający emisję spalin. W wózkach elektrycznych zastosowano akumulator. Brak spalin i mniejszy rozmiar ułatwiający manewrowanie pozwala na korzystanie z nich w pomieszczeniach. Warto pamiętać, że bateria akumulatora wymaga regularnego ładowania.

Możliwości transportowe wózków

Ze względu na możliwości transportowe wózków można podzielić je na naładowne, podnośnikowe, boczne, unoszące, ciągnikowe, skrętne. Każdy z tych rodzajów powinien być wykorzystany w zgodzie z przeznaczeniem. Wózki naładowne pozwalają na transport poziomy, podnośnikowe umożliwiają przewożenie i podnoszenie ładunków, boczne natomiast odpowiednie są do załadunku materiałów o dużych rozmiarach. Wózki unoszące umożliwiają podnoszenie ładunku, jednak jedynie na taką wysokość, aby towar został przewieziony, ciągnikowe przystosowane są do holowania ładunków przyczepami, a skrętne, doskonałe w małych pomieszczeniach i wąskich korytarzach, pozwalają na zgodne z potrzebami obracanie wideł.

© 2021 IPZ - Inicjatywa Północno - Zachodnia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin