Najczęstsze awarie wózków widłowych

Najczęstsze awarie wózków widłowych

Wózki widłowe to jedne z najczęściej używanych urządzeń do transportu bliskiego. Korzysta się z nich w firmach logistycznych, produkcyjnych i handlowych, obsługując przepływ towarów w magazynach, ładując i rozładowując samochody ciężarowe oraz wagony, a także przewożąc surowce, półprodukty czy gotowe wyroby na liniach produkcyjnych.

Intensywna eksploatacja i praca ze sporymi obciążeniami sprawiają, że wózki mogą ulegać różnym awariom. Choć terminowe przeglądy i przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi przepisami regularne czynności kontrolne są w stanie przyczynić się do wydłużenia żywotności sprzętu, to mimo wszystko, co jakiś czas niezbędna może się okazać interwencja profesjonalnego serwisu wózków widłowych. Zobaczmy, jakie podzespoły najczęściej są narażone na uszkodzenia i muszą być naprawiane lub wymieniane.

Dlaczego dobry stan techniczny wózków widłowych jest tak ważny?

Dobry stan techniczny wózków widłowych to warunek bezpiecznej pracy. Ze względu na sposób, w jaki są wykorzystywane, awarie stanowią potencjalne zagrożenie dla wszystkich osób znajdujących się w pobliżu, w tym dla operatora. Przewożony czy podnoszony ładunek to nie tylko duża masa i związane z tym ryzyko upadku, ale często również substancje niebezpieczne, np. rozmaite chemikalia. Poza ryzykiem dla pracowników, uszkodzenia wózka mogą prowadzić do znacznych strat wynikających ze zniszczenia przenoszonego towaru.

W przypadku wózków widłowych awarie mogą być zwykle dostrzeżone znacznie wcześniej niż przy korzystaniu ze sprzętu innego rodzaju. Wynika to w dużej mierze z obowiązkowych procedur łączących się z codzienną obsługą wózków oraz wymaganymi przeglądami okresowymi, czy to związanymi z zaleceniami producenta, czy wyczerpującym się resursem. Każdy operator urządzenia powinien rozpoczynać pracę od sprawdzenia stanu najważniejszych układów, a podczas realizacji poszczególnych zadań unikać sytuacji, które mogłyby narazić sprzęt na uszkodzenie.

Prawidłowe użytkowanie wózka widłowego jest jednym z czynników mających decydujący wpływ na ryzyko wystąpienia uszkodzeń. Przestrzeganie zasad związanych z bezpieczną eksploatacją, w tym podnoszenie ładunków o masie dopasowanej do udźwigu wózka, ostrożna jazda po nierównym terenie czy unikanie nadmiernych pochyłości w przypadku użytkowania sprzętu na zewnątrz to tylko niektóre z metod sprzyjających unikaniu awarii. Niestety nawet najlepsze traktowanie nie jest w stanie zapobiec normalnemu zużyciu poszczególnych elementów czy problemom wywołanym zmęczeniem lub wadami materiału, z jakiego są wykonane poszczególne części.

Co psuje się w wózkach widłowych najczęściej?

Elementami, które są w wózkach widłowych wymieniane najczęściej, są wszystkie podzespoły narażone na zużywanie się podczas pracy. Będą to więc filtry paliwa, powietrza i oleju, a także sam olej w silnikach spalinowych, filtry fazy ciekłej i lotnej w przypadku gdy wózek jest zasilany gazem LPG. Przy wózkach napędzanych elektrycznie zużyciu ulegają baterie i ich złącza. Większej uwagi wymaga również stan ogumienia, zwłaszcza w przypadku sprzętu eksploatowanego w terenie.

Kolejnym obszarem, gdzie mogą pojawiać się usterki, jest działanie układu hydraulicznego. Tu potencjalne problemy mogą być spowodowane złym stanem czynnika, np. wynikającym ze zużycia filtra, a co za tym idzie obecnością wody lub innych zanieczyszczeń. Do częstych awarii należą także rozmaite nieszczelności, czy to związane ze złym stanem przewodów, czy zużyciem uszczelnień i złączy.

Wiele kłopotów może sprawić również funkcjonowanie mechanizmu podnoszenia ładunku – zarówno same widły, jak i karetka. Poważniejsze są jednak zwykle usterki ramy i jej osprzętu, gniazd, kół zębatych oraz łańcuchów.

Tak jak w każdym urządzeniu przystosowanym do samodzielnego poruszania się częstym obszarem, w którym dochodzi do awarii, jest jednostka napędowa. W przypadku silników elektrycznych zwykle wiążą się one ze zużyciem łożysk, a co za tym idzie np. problemami z osiowością, tarciem i wibracjami, a także kłopoty z uzwojeniem, okablowaniem i osprzętem.

Jeśli chodzi o silniki spalinowe, to głównymi mankamentami są problemy z łożyskami, wtryskami i rozrządem. Wiele problemów wynika także z usterek osprzętu, np. cewek czy systemu chłodzenia.

Ponieważ w przypadku wózków widłowych jednym z najmocniej eksploatowanych elementów jest układ kierowniczy, dość często dochodzi do różnych usterek jego poszczególnych elementów. Narażone na uszkodzenia są też hamulce, gdyż przy częstym zatrzymywaniu obciążonego ładunkiem wózka, muszą radzić sobie ze znaczną masą. Stosunkowo wiele problemów może też sprawiać układ elektryczny i elektronika.

Warto pamiętać, że naprawy wózków widłowych powinny być dokonywane przez wyspecjalizowanych serwis i pracowników, którzy posiadają odpowiednią wiedzę fachową oraz wymagane uprawnienia.

© 2021 IPZ - Inicjatywa Północno - Zachodnia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin