Które części i podzespoły wózków widłowych ulegają najszybszemu zużyciu?

Które części i podzespoły wózków widłowych ulegają najszybszemu zużyciu?

Pytanie o to, co najczęściej psuje się w wózkach widłowych, które części zużywają się najszybciej, nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Awaryjność wózka widłowego jest wypadkową wielu czynników: marki, warunków środowiska pracy, intensywności eksploatacji, doświadczenia operatorów i jakości prac serwisowych. Jednak niezależnie od wymienionych czynników są takie elementy, które we wszystkich wózkach jezdniowych unoszących są narażone na przyspieszone zużycie. 

Wiedza o możliwości zużycia poszczególnych podzespołów przydaje się przede wszystkim przy zakupie używanych wózków widłowych. Te elementy budowy maszyny, które najłatwiej ulegają uszkodzeniom eksploatacyjnym, powinny być w pierwszym rzędzie poddane przeglądowi. Na co zwrócić uwagę, gdy kupujemy używane wózki widłowe

Widły i karetka zużywają się najszybciej

Widły są elementem wózka widłowego, który jest najbardziej narażony na uszkodzenia eksploatacyjne. Ich stan i szybkość degradacji zależy od intensywności eksploatacji. Drugim czynnikiem jest poziom wyszkolenia i umiejętności operatorów. Trzecią zmienną jest jakość samych wideł. Pochodną wymienionych czynników są następujące zmiany i uszkodzenia wideł:

  • wytarcie (zmniejszenie grubości) – jeżeli grubość zmniejsza się bardziej niż 10% (lub 5 mm) w stosunku do nowego egzemplarza, to sygnał, że trzeba widły poddać regeneracji lub wymienić na nowe,
  • zbyt duży kąt rozwarcia wideł – odchylenie kła widły od kąta prostego (pomiędzy kłem a karetką) nie może przekraczać trzech stopni, 
  • różnica poziomów pomiędzy widłami – widły powinny znajdować się na tym samym poziomie, dopuszczalna różnica wynosi trzy stopnie,
  • rozwarcie pomiędzy trzonem i kłem wideł – odchylenie powierzchni wideł nie powinno wynosić więcej niż 0,5% długości kła lub wysokości trzonu, 
  • pęknięcia, wygięcia i skręcenia wideł – jeżeli występuje którakolwiek z tych usterek, widły nadają się do wymiany,
  • stan zaczepów – należy też dokładnie sprawdzić stan zaczepów pod kątem wszelkich ubytków i deformacji.

Stan karetki zależy w głównej mierze od właściwej eksploatacji. Zniszczona karetka (z wyszczerbionymi profilami gniazd zamka, pogiętymi belkami nośnymi) może stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia operatora wózka oraz osób znajdujących się w sąsiedztwie maszyny.

Przeciążenia są przyczyną awarii masztu i łańcuchów 

Maszt i łańcuchy są narażone na bardzo duże obciążenia, co skutkuje szybkim zużyciem. Uszkodzenia masztu powstają najczęściej przy podnoszeniu ładunków o większej niż dopuszczalna masie. Mogą też być następstwem uderzeń, do których dochodzi w trakcie przejeżdżania przez bramy z uniesionym masztem czy upadków maszyny z ładunkiem na skutek utraty stateczności. Objawem uszkodzenia może być nierówny przesuw, któremu towarzyszą szarpania i zgrzyty. Innym objawem uszkodzenia może być niemożliwość uniesienia karetki i wysunięcia masztu na maksymalną wysokość.

Stałej kontroli wymagają też łańcuchy. Przyczyną przyspieszonego zużycia może być podnoszenie nadmiernych ciężarów, niedostateczne smarowanie, rdza i mechaniczne wytarcie. Podstawowym parametrem, który świadczy stanie łańcucha, jest jego rozciągnięcie. Można go sprawdzić przy użyciu specjalnej linijki. Dopuszczalnie rozciągnięcie nie powinno przekraczać 3% dla łańcucha płytkowego i 3% dla łańcucha rolkowego. Niepokojące objawy to wszelkiego rodzaju pęknięcia, widoczna rdza i zablokowane ogniwa.

Nie podnosi i nie trzyma, czyli awaria układu hydraulicznego

Jeżeli wózek nie jest w stanie unieść ładunku ani go utrzymać (po zatrzymaniu na określonej wysokości, karetka samoczynnie opada), to niemal na pewno chodzi o awarię układu hydraulicznego. Może to być nieszczelność zaworów czy pęknięcie któregoś przewodu doprowadzającego olej. 

Użytkowanie wózka w takim stanie jest niedopuszczalne. Niesprawny układ hydrauliczny może być przyczyną groźnych wypadków przy pracy. Jeżeli operator zauważy wyciek, powinien natychmiast przerwać pracę i zgłosić awarię.

Awarie zasilania i układu napędowego

Przyczyną awarii wózków z napędem elektrycznym mogą uszkodzenia baterii trakcyjnej i połączeń elektrycznych. Najczęściej rozwiązaniem problemu jest regeneracja lub wymiana baterii. Bardziej skomplikowane i trudne do usunięcia są awarie jednostek napędowych w wózkach spalinowych. Podobnie jak we wszystkich innych maszynach, silniki spalinowe wózków widłowych wymagają regularnych zabiegów konserwatorskich. Szczególnie starannie należy kontrolować wózki z instalacją LPG. To dodatkowy element, który może być przyczyną niemożliwości odpalenia silnika.

Opony i układ hamulcowy wymagają stałego nadzoru

Transport ciężkich ładunków przekłada się na duże obciążenie układów jezdnych i hamulcowych. Awarie układu hamulcowego dają najbardziej oczywiste objawy. Wózek powinien reagować natychmiastowym zatrzymaniem po wciśnięciu hamulca głównego. Z kolei na zaciągniętym hamulcu ręcznym wózek nie powinien ruszyć z miejsca. Jeżeli występują odstępstwa od tych zasad, dalsza praca powinna zostać natychmiast przerwana. Niesprawne hamulce w przypadku maszyn, które ważą po kilka ton bez ładunku, mogą być przyczyną bardzo groźnych wypadków. 

Podobnie wygląda sytuacja z oponami. Uszkodzone lub nadmiernie zużyte ogumienie zagraża stateczności wózka. Dlatego kontrola opon jest jednym z rutynowych elementów oceny stanu wózka widłowego przed każdym rozpoczęciem pracy.

Nie wymieniliśmy wszystkich części i podzespołów wózka widłowego, które są narażone na przyspieszone zużycie. W zestawieniu uwzględniliśmy tylko te, które wpływają w sposób bezpośredni na możliwość bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania ładunków. Jeżeli chcesz mieć pewność, że żadna awaria nie pozostanie niezauważona, potrzebujesz odpowiedniego serwisowania wózków. Zapraszamy do naszego serwisu wózków widłowych w Szczecinie i w Olsztynie. Trzy dekady doświadczeń i wysokie kwalifikacje zatrudnianych przez nas mechaników są gwarancją właściwej eksploatacji wózków naszych Klientów.

© 2021 IPZ - Inicjatywa Północno - Zachodnia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin