Jak prawidłowo dbać o wózek widłowy?

Jak prawidłowo dbać o wózek widłowy?

Wózki widłowe to urządzenia, bez których nie może się dziś obejść żaden magazyn czy większa firma produkcyjna.

Korzystając z wózków, można przemieszczać towary zgromadzone w magazynie, używać regałów piętrowego składowania, ładować i rozładowywać samochody, a także dostarczać niezbędne materiały na linie produkcyjne. Ze względu na duże znaczenie wózków widłowych dla płynnego działania przedsiębiorstwa szczególnie istotne staje się ich sprawne i bezawaryjne działanie. Jednym z niezawodnych sposobów na wydłużenie żywotności wózków jest prawidłowe dbanie o ich stan techniczny oraz wykorzystywanie zgodnie z zasadami eksploatacji przewidzianymi przez ich producenta. Zobaczmy, w jaki sposób można właściwie zadbać o wózek widłowy.

Wykonywanie regularnych przeglądów technicznych i właściwa konserwacja wózka widłowego

Dobry stan techniczny wózka widłowego jest kluczowy dla możliwości jego długiego użytkowania, wpływa również na bezpieczeństwo pracy oraz pozwala na ochronę przenoszonego ładunku przed uszkodzeniem. Dla zapewnienia dobrego funkcjonowania sprzętu konieczne jest wykonywanie regularnych przeglądów. W myśl przepisów istnieją trzy typy działań, które pozwalają na utrzymanie sprzętu w dobrej kondycji. Obejmują one przeglądy okresowe, związane z kontrolą sprzętu przez Urząd Dozoru Technicznego, przeglądy konserwacyjne realizowane w cyklach ustalonych przez producenta urządzenia, a także przeglądy codzienne. Ze względu na swoją częstotliwość są one szczególnie ważne i pozwalają na wykrycie większości usterek.

Przegląd codzienny powinien być wykonywany przez operatora urządzenia przed rozpoczęciem pracy. Procedura kontrola musi się zacząć od sprawdzenia, czy w dokumentach eksploatacyjnych wózka, tj. w dzienniku obsługi nie znajduje się wzmianka o wykrytej usterce. Jeśli takich zapisów nie ma, należy przystąpić do weryfikacji stanu najważniejszych podzespołów.

Kontrola powinna obejmować działanie układu kierowniczego, hamulców, a także podzespołów napędowych i osprzętu. W ramach podejmowanych czynności należy sprawdzić, czy prawidłowo funkcjonuje maszt służący do podnoszenia ładunków. Weryfikacji podlega mechanizm podnoszenia, w tym stan łańcuchów oraz podnośników hydraulicznych. Zbadać należy również czy nie pojawiają się wycieki z hydrauliki układu podnoszenia oraz, czy właściwie zachowują się widły, a także pozostałe elementy masztu.

Ważne jest także skontrolowanie stanu ogumienia pod kątem wybrzuszeń, wystających kordów, czy defektów czoła opony mogących wpłynąć na przyczepność. Konieczne jest też sprawdzenie działanie oświetlenia.

Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia należy również uzupełnić braki czynnika hydraulicznego. W przypadku wózków spalinowych operator powinien również zadbać o właściwą ilość oleju silnikowego, płynu chłodzącego oraz paliwa – benzyny, oleju napędowego lub gazu LPG. Wózki z napędem elektrycznym wymagają sprawdzenia stanu naładowania akumulatorów.

Eksploatacja wózka widłowego zgodnie z wytycznymi producenta

Prawidłowe działanie wózka widłowego zależy nie tylko od regularnego przeprowadzenia czynności kontrolnych, ale również od właściwej eksploatacji urządzenia. Każdy wózek powinien być używany zgodnie z zaleceniami producenta, dlatego jedną z ważniejszych czynności jest zapoznanie operatora ze znajdującymi się w instrukcji wskazówkami. Niezależnie jednak od wymagań związanych z konkretnym modelem liczy się przestrzeganie ogólnych reguł właściwego użytkowania sprzętu.

Należy do nich zaliczyć przede wszystkim właściwą technikę jazdy oraz obsługę ładunku. Najważniejsze będzie nieprzekraczanie dopuszczalnego udźwigu urządzenia. Podnoszenie zbyt dużych ciężarów jest nie tylko niebezpieczne, ale również stanowi najkrótszą drogę do uszkodzenia mechanizmów masztu i wideł. Istotne jest również prawidłowe i symetryczne umieszczanie ładunku na widłach. Operator nie może również zapominać o tym, że podczas jazdy ładunek musi znajdować się w położeniu transportowym, a zatem widły powinny być opuszczone na właściwą wysokość.

Operator wózka powinien również pamiętać o tym, że poruszając się urządzeniem, musi brać pod uwagę rodzaj i ukształtowanie podłoża. Ma to ogromne znaczenie przy pracy na zewnątrz, zwłaszcza gdy wózek porusza się po terenie, w którym można napotkać różne nierówności. Dla odpowiedniej stabilności urządzenia ważna jest też prędkość, z jaką porusza się wózek. Operator powinien więc zawsze dbać o to, by odpowiadała ona charakterystyce terenu, po którym się przemieszcza.

Eksploatacja wózków widłowych z napędem elektrycznym wymaga również prawidłowego dbania o stan baterii. Również w tym przypadku kluczowe jest przestrzeganie wytycznych producenta, w tym szczególnie unikanie pracy urządzeniem, którego poziom naładowania akumulatorów zbliża się do poziomu 20%. Ważne jest stosowanie ładowarek odpowiednich dla rodzaju używanych baterii oraz przestrzeganie podawanych czasów ładowania.

© 2021 IPZ - Inicjatywa Północno - Zachodnia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin