Gdzie można naprawić wózek widłowy?

Gdzie można naprawić wózek widłowy?

Wózki widłowe, podobnie jak wszystkie urządzenia mechaniczne powinny być poddawane regularnym przeglądom serwisowym i regularnym naprawom. Układ jezdny i układ podnoszenia powinny być w pełni sprawne, ponieważ ze względu na sposób wykorzystania tego rodzaju sprzętu, wszelkie niedociągnięcia mogłyby skutkować poważnymi konsekwencjami. Wózki widłowe służą do przenoszenia i podnoszenia ciężkich przedmiotów. Nagła awaria może przynieść skutki w postaci uszkodzenia transportowanego ładunku lub nawet stworzenia zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi przebywających w pobliżu. Ponieważ wózki widłowe należą do urządzeń objętych dozorem Urząd Dozoru Technicznego (UDT) naprawy i konserwacje mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

 

Profesjonalny serwis wózków widłowych

Serwis wózków widłowych powinien zapewnić możliwość wykonania wszystkich niezbędnych czynności potrzebnych do utrzymania urządzenia w dobrym stanie technicznym. Profesjonalna naprawa wózków widłowych może być wykonywana wyłącznie przez osobę, która posiada zaświadczenie kwalifikacyjne wydawane po zdaniu egzaminu organizowanego przez UDT. Konserwator wózków widłowych jest jedyną osobą uprawnioną do przeprowadzania przeglądów wymaganych przez dokumentację techniczną pojazdu. Posiadanie uprawnień operatora wózka widłowego nie pozwala na wykonywanie czynności konserwacyjnych, ani tym bardziej napraw czy przeróbek.

 

Wózki widłowe są urządzeniami transportu bliskiego i są objęte pełnym dozorem technicznym UDT. W związku z tym muszą być zgłaszane we właściwym oddziale terenowym Urzędu. Obowiązek ten dotyczy zarówno urządzeń nowych, jak i używanych, które zostały kupione z drugiej ręki. Poza obowiązkiem rejestracji wózek widłowy musi być poddawany specjalnym przeglądom okresowym. Badanie okresowe jest przeprowadzane raz do roku przez uprawnionego inspektora UDT.

 

Oprócz obowiązkowych przeglądów wykonywanych przez UDT wózki widłowe powinny być pod stałą opieką konserwatora, który jest zobowiązany do kontroli stanu technicznego według wskazówek zawartych w instrukcji eksploatacji urządzenia. Przeglądy tego typu nie powinny być jednak wykonywane rzadziej niż raz w roku. Konserwator wózka widłowego nie musi być pracownikiem firmy, która eksploatuje sprzęt. Czynności te mogą być zlecane podmiotom zewnętrznym, co w przypadku firm posiadających mniejszą flotę pojazdów jest o wiele lepszym rozwiązaniem.

© 2021 IPZ - Inicjatywa Północno - Zachodnia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin