Czy wózek widłowy wpływa na wydajność pracy?

Czy wózek widłowy wpływa na wydajność pracy?

Wydajność pracy w systemach logistycznych to bardzo obszerna dziedzina. Jednym z zadań logistyka w firmie może być obliczenie długości trwania procesu załadunku lub też rozładunku towaru. Wydajność wózka widłowego powinna być jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na wybór konkretnego modelu. Niestety w przypadku zakupu nowych wózków przemysłowych, większość decyzji dotycząca inwestycji związana jest przede wszystkim na kosztach zakupu, zużyciu energii, serwisowaniu. Ważne jest wzięcie pod uwagę także wydajność wózka w określonym czasie. Czas, który wózek potrzebuje na wykonanie pewnej czynności podczas przewozu towarów ma bardzo duży wpływ na koszty, Gdy wózek pracuje szybciej, kierowca w zaoszczędzonym czasie może wykonywać inne prace. Obniżona liczba godzin pracy podnosi wydajność załogi, jak również obniża koszty energii i serwisowania.

Od czego zależy wydajność wózka

Wydajność to dążenie do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów przy najmniejszych kosztach. Zatem konieczny jest właściwy dobór wózka. Jego wydajność uzależniona jest głównie od takich czynników jak: ciężar i wymiar ładunku, wysokość sterowania, odległość przejazdu w cyklu roboczym, przebieg pracy, warunki otoczenia, rozwiązania konstrukcyjne pojazdu, gotowość wózka do pracy, jego trwałość i jakość. Pierwszą grupą czynników wpływających na wydajność wózka widłowego są parametry techniczne i konstrukcyjne. Najlżejszą do nich prędkość jazdy, prędkość podnoszenia i opuszczania wideł z załadunkiem i bez, przyspieszanie ruszani i hamowania, promień skrętu i zwrotności oraz system sterowania funkcjami wózka.

W jaki sposób parametry wpływają na pracę wózka

Bezpośrednie przełożenie na wydajność mają prędkość przyspieszenia, hamowania oraz podnoszenia i opuszczania. Często przeceniana jest natomiast kwestia prędkości z jaką porusza się wózek. Wynika to z obserwacji, iż udział jazdy z maksymalną prędkością w całkowitym czasie wykonywania jednego cyklu pracy jest niewielki. Po drugie bezpieczeństwo pracy i wewnętrzne przepisy często zmuszają firmy do redukowania maksymalnej prędkości pojazdów. Bardzo istotne dla wydajności są również rozwiązania konstrukcyjne, decydujące o zwrotności i stabilności wózka.

© 2021 IPZ - Inicjatywa Północno - Zachodnia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin