Czy trzeba mieć specjalne uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym?

Czy trzeba mieć specjalne uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym?

Wózki widłowe są bardzo popularnymi urządzeniami stosowanymi w wielu firmach do przemieszczania towarów w magazynach czy na halach produkcyjnych albo do załadunku pojazdów. Jednak ze względu na to, że z podnoszeniem i przewożeniem sporych ciężarów wiąże się pewne zagrożenie dla osób i mienia sprzęt ten jest objęty dozorem Urzędu Dozoru Technicznego. Każde urządzenie musi być nie tylko zgłoszone do UDT, ale również poddawane okresowym badaniom. Również osoby, które są operatorami wózków widłowych, muszą spełniać ściśle określone kryteria. Przekonajmy się, jakie uprawnienia są potrzebne do kierowania wózkiem widłowym.

Przepisy dotyczące uprawnień na wózki widłowe

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym operator wózka widłowego musi mieć odpowiednie kompetencje, potwierdzone zdaniem egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin może być prowadzony np. w ramach specjalnego kursu szkolącego operatorów. Według obowiązujących przepisów zdobyte uprawnienia nie będą wymagały żadnego okresowego potwierdzania ani odnawiania.

Egzamin związany z wydawaniem uprawnień na wózki widłowe obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Osoby, które ukończą ten etap pomyślnie, muszą wykazać się praktyczną umiejętnością obsługi urządzenia, sprawnym manewrowaniem oraz zgodnym z przepisami dotyczącymi BHP przenoszeniem ładunków.

Rodzaje uprawnień na wózki widłowe

Uprawnienia na wózki widłowe mogą być wydawane w trzech różnych kategoriach. Zdobycie uprawnień wyższej kategorii pozwala automatycznie na obsługę wózków zaliczanych do niższej. Kategoria III WJO obejmuje obsługę wózków widłowych zdalnie sterowanych oraz prowadzonych. Uprawnienia kategorii II WJO pozwalają na obsługę wszystkich wózków  z wyjątkiem specjalizowanych. Kategoria I WJO pozwala na prowadzenie wszystkich wózków, w tym o zmiennym wysięgu i unoszoną kabina operatora, czyli wózków widłowych specjalizowanych.

© 2021 IPZ - Inicjatywa Północno - Zachodnia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin