Czy sztaplarka i wózek widłowy to jedna i ta sama maszyna? 

Czy sztaplarka i wózek widłowy to jedna i ta sama maszyna?

Problem z używaniem nazw sztaplarka i wózek widłowy jest podobny jak z nazwami hebel i strug. W obu przypadkach rodowód narzędzi jest niemiecki i to właśnie z tego języka pochodzą nazwy sztaplarka i hebel, które są zapisem fonetycznym słów Hobel i Stapeln. O ile jednak w przypadku struga i hebla mamy do czynienia z synonimami, to wózek widłowy i sztaplarkę łączą nieco bardziej złożone relacje. 

Sztaplowanie to inaczej układanie w stosy. Sztapel to stos utworzony przez ułożone warstwami deski, palety, skrzynie, paczki, worki, kontenery i wiele innych ładunków.  

Czym jest sztaplarka? 

Pierwsze sztaplarki zaczęły pracować w portach blisko 100 lat temu. Służyły do układania w wysokie stosy ładunków, które wyładowywano ze statków i przygotowywano do załadunku. Pojazdy służące do sztaplowania zyskały szybko miano sztaplarek. Dzisiejsze portowe sztaplarki należą do najcięższych i dysponujących największymi udźwigami wózków widłowych. Te potężne maszyny, służące m.in. do sztaplowania kontenerów morskich, oferują udźwig nawet ponad 40 ton i możliwość unoszenia na wysokość roboczą kilkunastu metrów.  

Z czasem nazwa upowszechniła się i zaczęto ją stosować do wszystkich wózków widłowych czołowych i bocznych, a nawet do ręcznych paleciaków. Ma to sens wyłącznie w odniesieniu do paleciaków z mechanizmem podnoszenia, ale nie do ręcznych i elektrycznych paleciaków unoszących, wykorzystywanych do poziomego przemieszczania ładunków. Mianem “sztaplarka” określa się też ładowarki teleskopowe, których główne podobieństwo do wózków widłowych polega na tym, że wykorzystują do pracy m.in. widły znane z wózków jezdniowych. 

W kontekście tego, co zostało napisane, możemy przyjąć, że sztaplarką jest każdy pojazd transportowy, który posiada mechanizm unoszenia ładunków i zestawiania ich w stosy. Wózki widłowe są najliczniej reprezentowanym typem sztaplarki, obok ładowarek teleskopowych, które niekiedy określane są mianem wózków widłowych teleskopowych.  

Jakie są mniej znane zastosowania sztaplarek? 

Najbardziej popularne jest zastosowanie sztaplarek w portach i magazynach. Doskonale sprawdzają się przy rozładunku i załadunku towarów, a także ich ustawiania w stosy i układania na wysokich regałach magazynowych. Sztaplarki oddają też nieocenione usługi w tartakach i składach drewna. Radzą sobie doskonale nie tylko w podnoszeniem dłużycy drewnianej w postaci pakietów desek czy kantówek, ale także przy transporcie pni. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego osprzętu, czyli pazurów dociskowych, które nadają się również do stabilizacji na widłach np. rur kanalizacyjnych o dużej średnicy i znacznych długościach.  

O wiele mniej znane, choć bardzo częste jest zastosowanie sztaplarek w rolnictwie. W dużych, zmechanizowanych gospodarstwach produkcyjnych, sztaplarki z odpowiednim osprzętem służą do transportu materiałów budowlanych, produktów sypkich, big bagów, bel słomy czy beczek. Dzięki odpowiedniemu osprzętowi, sztaplarki mogą zamienić się w urządzenia sprzątające, a zimą można je wykorzystać do odśnieżania.     

Sztaplarki, w tym szczególnie wózki teleskopowe, są ważnymi elementami logistyki wojskowej. Załadunek i rozładunek ciężkiego sprzętu, często w warunkach polowych, wymaga zastosowania pojazdów zdolnych poruszać się w trudnym terenie. Sztaplarki nadają się świetnie do tego celu. Wynika to stąd, że największe terenowe wózki widłowe to pojazdy skonstruowane na schemacie odwróconego ciągnika rolniczego, któremu dołożono maszt i układ hydrauliczny. Wysoki prześwit, terenowe opony i napęd na cztery koła pozwalają na sprawne poruszanie się po piachu, w błocie i o śniegu. 

Najmniej znane są zastosowania sztaplarek w lotnictwie. Sztaplarki teleskopowe doskonale nadają się nie tylko do prac w magazynach lotniczych czy prac porządkowych, ale także do prowadzenia napraw sprzętu latającego. Dzięki teleskopowym masztom i mocowanych na nich platformom są w stanie dotrzeć do najbardziej niedostępnych miejsc na dużych wysokościach.

© 2021 IPZ - Inicjatywa Północno - Zachodnia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin