Czy kierowanie wózkiem widłowym wymaga specjalnych uprawnień?

Wózkiem widłowym nie może kierować osoba do tego nieuprawniona. Sposób uzyskania uprawnień ściśle reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2017 roku, dotyczące pracy z wykorzystaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zgodnie z nim, aby uzyskać uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym, należy ukończyć kurs organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego lub Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz zdać stosowny egzamin. Kurs mogą organizować również uprawnione do tego ośrodki szkoleniowe lub sam pracodawca. Bez względu na miejsce odbywanego szkolenia osoba starająca się o uprawnienia, musi mieć ukończone 18 lat.

Tak skonstruowana ścieżka kształcenia stanowi gwarancję, że osoba obsługująca wózek widłowy jest świadoma sposobu funkcjonowania maszyny oraz ograniczeń wynikających z konstrukcji wózka widłowego. Kurs obejmuje zarówno aspekt teoretyczny związany z budową maszyny, jak i praktyczną naukę sterowania urządzeniem. Warto zauważyć, że nieprawidłowe korzystanie z wózków widłowych, może być przyczyną wypadków przy pracy oraz narażać życie i zdrowie pracowników oraz osób przebywających w pobliżu. Ponadto wózki widłowe przeznaczone do pracy powinny podlegać serwisowaniu. Serwisem wózków widłowych na terenie Olsztyna i Szczecina zajmuje się nasza firma.

Obowiązki kierującego wózkiem widłowym w zakładzie pracy.

W zakładzie pracy operator wózka widłowego przed przystąpieniem do wykonywania zleconych mu czynności powinien m.in.

  • przedstawić zaświadczenie zdrowotne o zdolności do wykonywania danej pracy;
  • zapoznać się z instrukcją obsługi danego modelu wózka widłowego oraz specyfiką pracy i systemem działania zakładu;
  • ukończyć szkolenie BHP na danym stanowisku;
  • zaznajomić się z ryzykiem zawodowym wynikającym z obsługi ciężkiego sprzętu.

Dopiero tak komplementowana dokumentacja oraz zdroworozsądkowe podejście, pozwala na bezpieczną obsługę wózka widłowego i efektywną pracę z jego wykorzystaniem. Pracodawca, który zleca prace osobom nieprzeszkolonym, naraża pracowników na niebezpieczeństwo, z czym może wiązać się nałożenie kar finansowych ze strony inspekcji pracy.

© 2021 IPZ - Inicjatywa Północno - Zachodnia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin

Scroll Up