Czy kierowanie wózkiem widłowym wymaga specjalnych uprawnień?

Czy kierowanie wózkiem widłowym wymaga specjalnych uprawnień?

Wózkiem widłowym nie może kierować osoba do tego nieuprawniona. Sposób uzyskania uprawnień ściśle reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z 2017 roku, dotyczące pracy z wykorzystaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Zgodnie z nim, aby uzyskać uprawnienia do kierowania wózkiem widłowym, należy ukończyć kurs organizowany przez Urząd Dozoru Technicznego lub Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz zdać stosowny egzamin. Kurs mogą organizować również uprawnione do tego ośrodki szkoleniowe lub sam pracodawca. Bez względu na miejsce odbywanego szkolenia osoba starająca się o uprawnienia, musi mieć ukończone 18 lat.

Tak skonstruowana ścieżka kształcenia stanowi gwarancję, że osoba obsługująca wózek widłowy jest świadoma sposobu funkcjonowania maszyny oraz ograniczeń wynikających z konstrukcji wózka widłowego. Kurs obejmuje zarówno aspekt teoretyczny związany z budową maszyny, jak i praktyczną naukę sterowania urządzeniem. Warto zauważyć, że nieprawidłowe korzystanie z wózków widłowych, może być przyczyną wypadków przy pracy oraz narażać życie i zdrowie pracowników oraz osób przebywających w pobliżu. Ponadto wózki widłowe przeznaczone do pracy powinny podlegać serwisowaniu. Serwisem wózków widłowych na terenie Olsztyna i Szczecina zajmuje się nasza firma.

Obowiązki kierującego wózkiem widłowym w zakładzie pracy.

W zakładzie pracy operator wózka widłowego przed przystąpieniem do wykonywania zleconych mu czynności powinien m.in.

  • przedstawić zaświadczenie zdrowotne o zdolności do wykonywania danej pracy;
  • zapoznać się z instrukcją obsługi danego modelu wózka widłowego oraz specyfiką pracy i systemem działania zakładu;
  • ukończyć szkolenie BHP na danym stanowisku;
  • zaznajomić się z ryzykiem zawodowym wynikającym z obsługi ciężkiego sprzętu.

Dopiero tak komplementowana dokumentacja oraz zdroworozsądkowe podejście, pozwala na bezpieczną obsługę wózka widłowego i efektywną pracę z jego wykorzystaniem. Pracodawca, który zleca prace osobom nieprzeszkolonym, naraża pracowników na niebezpieczeństwo, z czym może wiązać się nałożenie kar finansowych ze strony inspekcji pracy.

© 2021 IPZ - Inicjatywa Północno - Zachodnia. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin